Archive For March 8, 2020

ಕರುನಾಡ ಯುಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಯುಗಾದಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಕರೋನ ವೈರಸ್

By |

ಕರುನಾಡ ಯುಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಯುಗಾದಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಕರೋನ ವೈರಸ್

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಿವೆ. ೨೦೧೯, ನವೆಂಬರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮುಗಿದಾಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಬಳಗ, leicester ಕನ್ನಡ ಪರಿವಾರ, scottish ಕರ್ನಾಕಟ ಸಂಘ, Orpington ಕನ್ನಡ ಆರಂಭ, swindon ಕನ್ನಡ ಬಳಗ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಹ್ಯಾರೋ ಕನ್ನಡ ಕುವೆಂಪು, ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕನ್ನಡಿಗರು, cardiff ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕರುನಾಡ ಯುಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ…

Read more »