Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/0/d322543986/htdocs/ganabhat.com/wp-content/themes/news-magazine/inc/front/front_params_output.php on line 731

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/0/d322543986/htdocs/ganabhat.com/wp-content/themes/news-magazine/inc/front/front_params_output.php on line 731

Archive For August 5, 2021

ನಂದಿನಿ ರಾವ್ ಗುಜಾರ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ

By |

ನಂದಿನಿ ರಾವ್ ಗುಜಾರ್ – ಕರ್ನಾಟಕ  ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ

Republishing the article published on Kannada Prabha ಇಂದಿನ ಪಾಪ್, ಹಿಪ್-ಹಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಪುಣೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅನನ್ಯ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಇವರೇ ವಿಧುಷಿ ನಂದಿನಿ ರಾವ್ ಗುಜಾರ್.  ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇಂದು ನಂದಿನಿ ರಾವ್ ಅವರು…

Read more »